I. SCOPUL REGULAMENTULUI

Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de desfășurare ale loteriei publicitare inițiate de Organizator prin intermediul paginii de Instagram @oazatainavie (denumită in continuare „GIVEAWAY”), în acord cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piața, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Participarea la GIVEAWAY constituie acceptarea expresă și necondiționată a termenilor și condițiilor de mai jos.

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant la adresa www.tainavie.ro/regulament-giveaway și pe www.jooyridez.ro/regulament-giveaway.

II. ORGANIZATORUL 

Organizatorul GIVEAWAY este societatea S.C. Taina Vie S.R.L., cu sediul în Str. Nicolae Titulescu, nr.7, comuna Bârnova, Jud. Iași, înmatriculată  la Registrul Comerțului sub  nr. J22/3219/2019, CIF 41766324, cont bancar: RO25BTRLRONCRT0525083002 deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal de către Dragoș Iliescu,  adresa de e-mail contact@tainavie.ro.

III. PREMIILE SI CONDITIILE DE ORGANIZARE

Premiul GIVEAWAY constă în 24 h gratuite pentru serviciul de glamping (2 persoane), un voucher cadou care este destinat participării gratuite la unul dintre atelierele/evenimentele Oaza Taină Vie în perioada 05.10.2022-31.12.2022 și o Cutie Cadou Oaza Taină Vie cu 3 tipuri de miere.

Premiul este netransmisibil și nu poate fi înlocuit la solicitarea participanților, iar valoarea totală a acestuia este de 324 RON.

GIVEAWAY se desfășoară în perioada 19.09.2022 – 2.10.2022 prin intermediul paginii @oazatainavie de pe platforma Instagram.

IV. DREPTUL DE PARTICIPARE

Participarea la GIVEAWAY este gratuită pentru orice persoană fizică care îndeplinește următoarele condiții:

 • are domiciliul sau reședința în România;
 • are un cont activ și public alocat platformei Instagram;
 • este urmaritor al canalului „@oazatainavie”, „@jooyridez” și „@tainaviehoney”  de pe platforma Instagram;
 • posteaza un comentariu în rubrica aferentă materialului în care este prezentat premiul pe platforma Instagram până la data de 02.10.2022, ora 23:59. Pentru înscrierea în GIVEAWAY, comentariul trebuie să conțină etichetarea („tag”) unui alt utilizator de pe platforma Instagram. Doar comentariile postate până la data și ora indicate anterior, care conțin eticheta unui alt utilizator și care nu cuprind mențiuni jignitoare/ ofensatoare pot fi validate drept câștigătoare;
 • Opțional: distribuie la story postarea care anunță concursul sau o postare la alegere de pe una dintre conturile @oazatainavie sau @jooyridez și dă tag conturilor @oazatainavie, @jooyridez și @tainaviehoney

Nu pot participa la GIVEAWAY, chiar dacă îndeplinesc condițiile din prezentul Regulament, angajații sau colaboratorii Organizatorului sau ai sponsorilor.

V. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI ACORDAREA PREMIULUI

Câștigătorul GIVEAWAY este unul singur, ales în mod aleatoriu dintre persoanele care îndeplinesc condițiile expuse în prezentul regulament prin intermediul unui program software. Organizatorul a achiziționat licența necesară pentru utilizarea programului software în scopul extragerii unui câștigător pentru GIVEAWAY și a luat toate măsurile tehnice necesare pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii puteți accesa site-ul furnizorului www.commentpicker.com.

Dacă castigatorul extras nu îndeplinește condițiile din prezentul Regulament sau refuză premiul, se va face o nouă extragere aleatorie pentru desemnarea altui câștigător.

Stabilirea câștigătorului se va face la data de 03.10.2022, orele 13:00-14:00 iar anunțul câștigătorilor va fi făcut public prin platforma IG (format postare + story, cu tag câștigătorului) în intervalul orar 17:00-20:00 în data de 03.10.2022. Câștigătorul este obligat să transmită datele personale necesare pentru oferirea premiilor în maxim 24h de la anunțarea lor.

Câștigătorul trebuie să aibă împlinită vârsta de 18 ani în ziua extragerii.

Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a câștigătorului cauzată de furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui răspuns din partea acestuia. Imposibilitatea de contactare a câștigătorului sau lipsa unui răspuns din partea acestuia în termen de 3 de zile, de la data încercării de contactare sau de la data informării câștigătorului, după caz, atrage pierderea premiului.

VI. IMPOZITE ȘI ALTE CHELTUIELI 

Organizatorul va calcula, reține și achita impozitul datorat de câștigător conform dispozițiilor Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă este cazul, costurile de transport sunt suportate de Organizator în măsura în care câștigătorul indică o adresă de livrare de pe teritoriul României. Câștigătorul va suporta cheltuielile de rambursare dacă refuză premiul ulterior expedierii acestuia de către Organizator.

VII. LITIGII

Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la GIVEAWAY se vor soluționa în mod amiabil.

În situația în care neînțelegerile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, eventualele litigii vor fi de competența instanței de la sediul Organizatorului.

VIII. SUSPENDAREA SI INCETAREA GIVEAWAY

GIVEAWAY poate fi suspendată sau Organizatorul poate dispune încetarea acesteia atunci când intervine un caz de forță majoră care face imposibilă desfășurarea GIVEAWAY sau când continuarea acesteia ar atrage încălcarea unor prevederi legale.

Organizatorul va anunța participanții cu privire la suspendarea sau încetarea GIVEAWAY prin publicarea unui anunț pe cel puțin una din următoarele platforme YouTube, Facebook, Instagram sau pe website-ul propriu.

IX. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul oferă o atenție sporită prelucrării datelor cu caracter personal și protejării vieții private ale participanților la GIVEAWAY, în acord cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Avem rugămintea să citiți cu atenție politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin care va informam asupra modului în care Organizatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor la GIVEAWAY.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în îndeplinirea obligațiilor aferente organizării GIVEAWAY. În acest sens, Organizatorul colectează datele cu caracter personal furnizate de participanti în rubrica „Comentarii” aferentă materialului în care este prezentat premiul GIVEAWAY în vederea extragerii unui castigator prin intermediul unui program software.

Datele cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal ale participantilor colectate și prelucrate de Organizator sunt cele disponibile în rubrica „Comentarii” aferentă materialului în care este prezentat premiul GIVEAWAY și pot consta in: numele aferent contului Instagram (user name).

Pentru transmiterea premiului și îndeplinirea obligațiilor legale, Organizatorul va solicita câștigătorului o serie de date cu caracter personal suplimentare, precum: numele și prenumele, adresa de livrare (dacă este cazul), adresa de e-mail, numar de telefon.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor doar cât este necesar pentru desfășurarea GIVEAWAY și pentru respectarea obligațiilor legale.

Drepturile participanților

Participantii la GIVEAWAY au următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • dreptul la informare și de a solicita detalii referitoare la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Organizator;
 • dreptul la acces la datele cu caracter personal prelucrate de Organizator;
 • dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
 • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat);
 • dreptul la restrictionarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal constând în transmiterea acestora către alți operatori;
 • dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal, fără a fi necesară vreo justificare;
 • dreptul de a nu fi supus unor procese automatizate. Exercitarea acestui drept anterior stabilirii câștigătorului GIVEAWAY atrage imposibilitatea Organizatorului de a acorda premiul persoanei care și-a exercitat acest drept;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

Aveți posibilitatea de a vă exercita oricare dintre drepturile legale indicate prin intermediul unei solicitări scrise transmise la adresa de e-mail contact@tainavie.ro

Partajarea datelor cu caracter personal 

Pentru buna desfășurare a GIVEAWAY, există posibilitatea ca Organizatorul să partajeze datele cu caracter personal ale participanților cu alți operatori economici, sponsori, colaboratori sau parteneri, dar doar în măsura în care aceștia au implementat măsuri de protecție adecvate conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date.

Sesizari

Pentru întrebări, sesizări sau atunci cand doriți să vă exercitați drepturile legale, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: contact@tainavie.ro

Dacă sunteți nemulțumiți de modul în care prelucrăm datele cu caracter personal sau de modalitatea în care v-am răspuns solicitărilor adresate, aveți posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, anspdcp@dataprotection.ro.

X. CONTACT ȘI SESIZĂRI DESFĂȘURARE GIVEAWAY

În situația în care aveți întrebări referitoare la modalitatea de derulare a GIVEAWAY, vă rugăm sa ne contactați la adresa de e-mail: contact@tainavie.ro

Dacă vă considerați lezat în vreun fel de modul în care se desfășoară GIVEAWAY, aveți posibilitatea de a va adresa Autorității Naționale Pentru Protecția Consumatorilor, cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, cod postal 011865www.anpc.ro.